Projektmuligheder

Klasseprojekt for 5. - 8. klasser
Kontakt projektleder Tina MøllerKristensen 

Kära litteraturvänner! 
Nordiska biblioteksveckan hålls i år den 13. – 19. november. 
Temat år 2017 är: "Öar i Norden". Vi har funnit fantastisk nordisk litteratur om temat både för barn och vuxna.


Skriv en fagbog og få den udgivet på Atlantbib.org
Åbent for alle lærere/ skoler.
Kontakt: info@atlantbib.org

Nordisk Ministerråds netværksprogram for uddannelsesområdet. 
Søg midler til klasse- og lærerudveksling, nordiske sprogprojekter mv.
  
Erasmus  + eTwinning
EUs program for udveksling af lærere og elevsamarbejde.