Kursustilbud


1.-5. april afholdes sprogpilotkursus for gymnasielærere fra hele Norden.
Uddannelsen til nordisk sprogpilot er et intensivt kursus på 4 døgn, hvor omdrejningspunktet er didaktisk. Hvad, hvorfor og hvordan undervise i nordiske sprog og nordisk kultur. Uddannelsen er målrettet undervisere i nordiske sprog fra alle nordiske lande. Kurset har fokus undervisning i nabosprog og nordiske sprog som fremmedsprog. Nabosprogsdidaktik vil være omdrejningspunktet for oplæg og arbejdet under kurset. Kursussproget vil være dansk, norsk og svensk. Program for kurset lægges på hjemmesiden www.nordiske sprogpiloter.org i løbet af januar.
Kurset starter med lunch lørdag d. 1. april og slutter med lunch onsdag d. 5. april.
Kursussted: Schæffergården i Jægersborg tæt på København.
Deltagerafgift: Det er gratis at deltage. Kurset finansieres af Nordisk Ministerråd og opholdet støttes med bidrag fra De Nordiske Perler (de nordiske kursusgårde). Det eneste, man selv skal betale, er transport til kursusstedet og evt. transport i forbindelse med en udflugt il København.
Tilmeldingsfrist 1. marts 2017. Ved tilmelding vil vi bede dig oplyse, hvilken skole du arbejder på, og hvor skolen ligger (navn på by).
Tilmelding sendes til leder af Nordiske Sprogpiloter, Lis Madsen lima@ucc.dk.
Evt. spørgsmål kan rettes til Lis Madsen.