Mystery Skype Nordic

Prøv at arrangere en Mystery Skype eller Mystery Hangout (#mysteryskypenordic #mysteryhangoutnordic), hvor to klasser via skype eller hangout stiller hinanden ja/nej-spørgsmål, for at finde ud af, hvilken by klassen kommer fra.

Se eksempler her:

Skriv en mail til snskole(a)gmail.com for at deltage i en skypegruppe. Skriv skypenavn.