Jeg heter det jag hedder

"Jeg heter det jag hedder" er nabosprog/ grannaspråk med teaterøvelser som metode. 
Læs hele bogen om projektet med øvelser her:
Af Helena Berglund & Sine Sværdborg